Funderar du på att bli medlem i vår förening eller har du en fråga du undrar över. Fyll i uppgifterna nedan så hör vi av oss till dig! Du kan också betala in 200 kr/familj och år på BG 5861-9917. Glöm då inte att ange dina kontaktuppgifter (namn, adress och e-mail).

LKG-föreningen i Västra Sverige bildades den 4 mars 2006.  Föreningen startades av några föräldrar till LKG-barn dels för att att man ville träffa andra familjer/personer med LKG men även för att kunna påverka vården av LKG-barn och ha en bra dialog med LKG-teamet på Sahlgrenska och andra myndigheter. I nuläget har föreningen ca 80 medlemsfamiljer runt om i Sverige. Det unika med föreningen är att de flesta familjer/personer stannar kvar och stöttar föreningen efter avslutad behandling. Systerföreningar finns i Stockholm (den tidigare föreningen i Umeå har i dagsläget ingen aktivitet)

LKG-föreningen i Västra Sverige har som mål att:

  • Informera nyblivna föräldrar som hör av sig till oss
  • Att träffas (titta på aktiviteter)
  • Vara kontaktpersoner
  • Vara aktiva inom vården
  • Visa oss utåt i olika sammanhang
  • Få dig att känna dig trygg i vårt umgänge

Tecken som stöd

Familjen Boström som har en son med dubbelsidig LKG arbetar professionellt med teckenspråk. Är du intresserad att lära dig tecken som stöd, vilket kanske är det som stimulerar och hjälper språkutevcklingen för våra LKG barn. Det är en unik möjlighet att vi kan få den här hjälpen och stöd från våra egna medlemmar! Tel 0763404252.


Kontaktföräldrar

Var du än bor i landet kan du också få kontakt med någon annan förälder till barn som fötts med LKG, någon som bor i din närhet, via LKG-föreningarna i Sveriges rikstäckande kontaktpersoner. Om du vill kan du via e-post här genom hemsidan höra av dig till LKG-föreningen i Väst, så ser vi till att förmedla kontakten åt dig.


Kontaktfamiljer västra Sverige

Samka Masic Olsson e-post: samka_masic@hotmail.com.
Bor i Mariestad. Har en son som föddes 2008 med enkelsidig LKG.


Familjen Klefsjö e-post: fam.klefsjo@telia.com, telefon 0739-876729.
Bor utanför Trollhättan och har tre adopterade barn från Kina alla med total enkelsidig LKG.
Du kan läsa mer om familjen Klefsjö och deras berättelser under Aktiviteter & Foton- berättelser.

Susanne Westlund e-post: susanne@storarisby.se
Bor utanför Kungälv. Har en son som föddes 2007 med enkelsidig LKG.

Styrelsen består av:

Jenny Melin

Ordförande

ordforande@lkg-vast.se


Jenny Blomstrand

Kassör


Samka Masic Olsson

Ledamot


Roger Blomster

Ledamot

Carina Simonsson
Ledamot

Linda Magné
Ledamot

Länkar: