Kallelse till ÅRSMÖTE 2019

LKG Föreningen Västra Sverige har årsmöte den 10 Mars. 
Vi kommer att vara på Innovatum Science Center i Trollhättan.


Kallelsen i sin helhet:

Kallelse till

ÅRSMÖTE 2019

LKG föreningen Västra Sverige

Söndagen den 10 mars

Innovatum Science center, Trollhättan

Du är välkommen på årsmöte kl 11.15 till ca 12.00 på
Innovatum, Nohabgatan 18 A, Trollhättan. Efter mötet kan ni
fortsätta dagen på Innovatum.
LKG föreningen står för inträde till Innovatum för barn och
vuxna.

Under årsmötet får barnen med en ledare bygga en
”fantastiraket” och skjuta upp den mot stjärnorna, samla poäng
och få den hemliga koden till rymdlådan. Barnen bjuds på korv,
dricka, glass och godispåse.

Möjlighet finns för de vuxna att köpa lunch i café på Innovatum.
Anmäl dig senast den på mejl till ordforande@lkg-vast.se .
Ange namn, antal personer, vuxna respektive barn och barnens
ålder på anmälan, samt eventuellt avvikande kost.

Sista motionsdag är 25 februari 2019.
Varmt välkommen!
Styrelsen för LKG föreningen väst