Informationsträff för adoptivfamiljer

Informationsträff på Sahlgrenska för familjer med adopterade barn skedde den 19 mars. Hans Mark i spetsen berättade lite bakgrund om hur många adopterade barn med någon form av spalt som Sahlgrenska tar emot varje år. Odontologens representant berättade bla om tandställningens funktion och logopeden hur talet kan påverkas för ett spaltbarn. Cissi från lekterapin informerade om deras verksamhet. Ett 70 tal personer deltog på träffen.